Hiển thị một kết quả duy nhất

827,000,000
800,000,000
1,280,000,000
1,450,000,000