Cập nhật tiến độ và sổ hồng đợt 4 dự án Phú Hưng

Nhà-thờ-đức-bà-Paris-Cát-tường-phú-hưng-1

1. Tiến độ hạ tầng 11/06/2019

2. Sổ hồng dự án (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

Sổ hồng block D1

3. 1 Vài điều lưu ý ở sổ hồng (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

1. Tên Người sử dụng đất hiện tại đang đứng tên doanh nghiệp, khi chuyển nhượng cho cá nhân sẽ đổi sang tên cá nhân, hoặc cập nhật biến động vào phần (2)

3. Thời hạn sử đất: Đất đứng tên tổ chức hoặc doanh nghiệp sẽ có thời hạn sử dụng là 50 năm nhưng khi chuyển nhượng cho cá nhân thì sẽ chuyển thành sở hữu lâu dài theo – Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11– về thời hạn sử đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *