Cập nhật tiến độ và sổ hồng đợt 4 dự án Phú Hưng

Nhà-thờ-đức-bà-Paris-Cát-tường-phú-hưng-1

1. Tiến độ hạ tầng 11/06/2019Nhà-Trắng-Cát-Tường-Phú-Hưng

Nhà-Trắng-Cát-Tường-Phú-Hưng


Nhà-thờ-đức-bà-Paris-Cát-tường-phú-hưng-2
Nhà-thờ-đức-bà-Paris-Cát-tường-phú-hưng-2


Nhà-thờ-đức-bà-Paris-Cát-tường-phú-hưng-1
Nhà-thờ-đức-bà-Paris-Cát-tường-phú-hưng-1


Nhà-thờ-đức-bà-Paris-Cát-tường-phú-hưng (6)
Nhà-thờ-đức-bà-Paris-Cát-tường-phú-hưng (6)


Nhà-thờ-đức-bà-Paris-Cát-tường-phú-hưng (5)
Nhà-thờ-đức-bà-Paris-Cát-tường-phú-hưng (5)


Nhà-thờ-đức-bà-Paris-Cát-tường-phú-hưng (4)
Nhà-thờ-đức-bà-Paris-Cát-tường-phú-hưng (4)


Nhà-thờ-đức-bà-Paris-Cát-tường-phú-hưng (3)
Nhà-thờ-đức-bà-Paris-Cát-tường-phú-hưng (3)


Khải-hoàn-môn-triumphe-arch
Khải-hoàn-môn-triumphe-arch


khải-hoàn-môn-Cát-Tường-Phú-Hưng (2)
khải-hoàn-môn-Cát-Tường-Phú-Hưng (2)


khải-hoàn-môn-Cát-Tường-Phú-Hưng (1)
khải-hoàn-môn-Cát-Tường-Phú-Hưng (1)


khách-hàng-tham-quan-thứ7
khách-hàng-tham-quan-thứ7


khách-hàng-tham-quan-giữ-chỗ-đợt-4-cát-tường-phú-hưng


khách-hàng-tham-quan-Công-viên-kỳ-quan-thế-giới-cát-tường-phú-hưng
khách-hàng-tham-quan-Công-viên-kỳ-quan-thế-giới-cát-tường-phú-hưng


khách-hàng-tham-quan-Công-viên-kỳ-quan-thế-giới-cát-tường-phú-hưng
khách-hàng-tham-quan-Công-viên-kỳ-quan-thế-giới-cát-tường-phú-hưng


Hồ-apolo-cát-tường-phú-hưng
Hồ-apolo-cát-tường-phú-hưng


hạ-tầng-đang hoàn-thiện-Công-viên-kỳ-quan-thế-giới-cát-tường-phú-hưng
hạ-tầng-đang hoàn-thiện-Công-viên-kỳ-quan-thế-giới-cát-tường-phú-hưng


Đường-bờ-hồ-nước-apolo-cát-tường-phú-hưng
Đường-bờ-hồ-nước-apolo-cát-tường-phú-hưng


đài-phun-nước-Apolo-Cát-Tường-Phú-Hưng
đài-phun-nước-Apolo


Cung-điện-Winmester-tháp-đồng-Bigben-cát-tường-phú-hưng
Cung-điện-Winmester-tháp-đồng-Bigben-cát-tường-phú-hưng


Công-Viên-Angel-Cát-Tường-Phú-Hưng
Công-Viên-Angel-Cát-Tường-Phú-Hưng

2. Sổ hồng dự án (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

Sổ hồng block D1

D1-01

D1-11

D1-21

D1-31

D1-41

D1-51

D1-61

D1-71

D1-02

D1-12

D1-22

D1-32

D1-42

D1-52

D1-62

D1-72

D1-03

D1-13

D1-23

D1-33

D1-43

D1-53

D1-63

 

D1-04

D1-14

D1-24

D1-34

D1-44

D1-54

D1-64

 

D1-05

D1-15

D1-25

D1-35

D1-45

D1-55

D1-65

 

D1-06

D1-16

D1-26

D1-36

D1-46

D1-56

D1-66

 

D1-07

D1-17

D1-27

D1-37

D1-47

D1-57

D1-67

 

D1-08

D1-18

D1-28

D1-38

D1-48

D1-58

D1-68

 

D1-09

D1-19

D1-29

D1-39

D1-49

D1-59

D1-69

 

D1-10

D1-20

D1-30

D1-40

D1-50

D1-60

D1-70

 

Sổ hồng block D2

D2-01

D2-11

D2-21

D2-31

D2-41

D2-51

D2-61

D2-71

D2-02

D2-12

D2-22

D2-32

D2-42

D2-52

D2-62

D2-72

D2-03

D2-13

D2-23

D2-33

D2-43

D2-53

D2-63

D2-73

D2-04

D2-14

D2-24

D2-34

D2-44

D2-54

D2-64

D2-74

D2-05

D2-15

D2-25

D2-35

D2-45

D2-55

D2-65

 

D2-06

D2-16

D2-26

D2-36

D2-46

D2-56

D2-66

 

D2-07

D2-17

D2-27

D2-37

D2-47

D2-57

D2-67

 

D2-08

D2-18

D2-28

D2-38

D2-48

D2-58

D2-68

 

D2-09

D2-19

D2-29

D2-39

D2-49

D2-59

D2-69

 

D2-10

D2-20

D2-30

D2-40

D2-50

D2-60

D2-70

 

Sổ hồng block D3

D3-01

D3-11

D3-21

D3-31

D3-41

D3-51

 

 

D3-02

D3-12

D3-22

D3-32

D3-42

D3-52

 

 

D3-03

D3-13

D3-23

D3-33

D3-43

 

 

 

D3-04

D3-14

D3-24

D3-34

D3-44

 

 

 

D3-05

D3-15

D3-25

D3-35

D3-45

 

 

 

D3-06

D3-16

D3-26

D3-36

D3-46

 

 

 

D3-07

D3-17

D3-27

D3-37

D3-47

 

 

 

D3-08

D3-18

D3-28

D3-38

D3-48

 

 

 

D3-09

D3-19

D3-29

D3-39

D3-49

 

 

 

D3-10

D3-20

D3-30

D3-40

D3-50

 

 

 

Sổ hồng block D4

D4-01

D4-11

D4-21

D4-31

D3-41

D4-41

D4-51

 

D4-02

D4-12

D4-22

D4-32

D3-42

D4-42

D4-52

 

D4-03

D4-13

D4-23

D4-33

D3-43

D4-43

D4-53

 

D4-04

D4-14

D4-24

D4-34

D3-44

D4-44

D4-54

 

D4-05

D4-15

D4-25

D4-35

D3-45

D4-45

D4-55

 

D4-06

D4-16

D4-26

D4-36

D3-46

D4-46

D4-56

 

D4-07

D4-17

D4-27

D4-37

D3-47

D4-47

 

 

D4-08

D4-18

D4-28

D4-38

D3-48

D4-48

 

 

D4-09

D4-19

D4-29

D4-39

D3-49

D4-49

 

 

D4-10

D4-20

D4-30

D4-40

D3-50

D4-50

 

 

Sổ hồng block D5

D5-01

D5-11

D5-21

D5-31

D5-41

D5-51

D5-61

D5-71

D5-02

D5-12

D5-22

D5-32

D5-42

D5-52

D5-62

D5-72

D5-03

D5-13

D5-23

D5-33

D5-43

D5-53

D5-63

D5-73

D5-04

D5-14

D5-24

D5-34

D5-44

D5-54

D5-64

D5-74

D5-05

D5-15

D5-25

D5-35

D5-45

D5-55

D5-65

D5-75

D5-06

D5-16

D5-26

D5-36

D5-46

D5-56

D5-66

 

D5-07

D5-17

D5-27

D5-37

D5-47

D5-57

D5-67

 

D5-08

D5-18

D5-28

D5-38

D5-48

D5-58

D5-68

 

D5-09

D5-19

D5-29

D5-39

D5-49

D5-59

D5-69

 

D5-10

D5-20

D5-30

D5-40

D5-50

D5-60

D5-70

 

Sổ hồng block D6

D6-01

D6-11

D6-21

D6-31

D6-41

D6-51

D6-61

 

D6-02

D6-12

D6-22

D6-32

D6-42

D6-52

D6-62

 

D6-03

D6-13

D6-23

D6-33

D6-43

D6-53

D6-63

 

D6-04

D6-14

D6-24

D6-34

D6-44

D6-54

D6-64

 

D6-05

D6-15

D6-25

D6-35

D6-45

D6-55

D6-65

 

D6-06

D6-16

D6-26

D6-36

D6-46

D6-56

D6-66

 

D6-07

D6-17

D6-27

D6-37

D6-47

D6-57

D6-67

 

D6-08

D6-18

D6-28

D6-38

D6-48

D6-58

D6-68

 

D6-09

D6-19

D6-29

D6-39

D6-49

D6-59

 

 

D6-10

D6-20

D6-30

D6-40

D6-50

D6-60

 

 

Sổ hồng block D7

D7-01

D7-06

D7-11

D7-16

D7-21

D7-26

 

 

D7-02

D7-07

D7-12

D7-17

D7-22

D7-27

 

 

D7-03

D7-08

D7-13

D7-18

D7-23

D7-28

 

 

D7-04

D7-09

D7-14

D7-19

D7-24

D7-29

 

 

D7-05

D7-10

D7-15

D7-20

D7-25

D7-30

 

 

Sổ hồng block F1

F1-01

F1-11

F1-21

F1-31

F1-41

F1-51

 

 

F1-02

F1-12

F1-22

F1-32

F1-42

F1-52

 

 

F1-03

F1-13

F1-23

F1-33

F1-43

F1-53

 

 

F1-04

F1-14

F1-24

F1-34

F1-44

F1-54

 

 

F1-05

F1-15

F1-25

F1-35

F1-45

F1-55

 

 

F1-06

F1-16

F1-26

F1-36

F1-46

F1-56

 

 

F1-07

F1-17

F1-27

F1-37

F1-47

F1-57

 

 

F1-08

F1-18

F1-28

F1-38

F1-48

F1-58

 

 

F1-09

F1-19

F1-29

F1-39

F1-49

F1-59

 

 

F1-10

F1-20

F1-30

F1-40

F1-50

 

 

 

Sổ hồng block F2

F2-01

F2-21

F2-41

F2-61

F2-81

F2-101

F2-121

 

F2-02

F2-22

F2-42

F2-62

F2-82

F2-102

F2-122

 

F2-03

F2-23

F2-43

F2-63

F2-83

F2-103

F2-123

 

F2-04

F2-24

F2-44

F2-64

F2-84

F2-104

F2-124

 

F2-05

F2-25

F2-45

F2-65

F2-85

F2-105

F2-125

 

F2-06

F2-26

F2-46

F2-66

F2-86

F2-106

F2-126

 

F2-07

F2-27

F2-47

F2-67

F2-87

F2-107

F2-127

 

F2-08

F2-28

F2-48

F2-68

F2-88

F2-108

 

 

F2-09

F2-29

F2-49

F2-69

F2-89

F2-109

 

 

F2-10

F2-30

F2-50

F2-70

F2-90

F2-110

 

 

F2-11

F2-31

F2-51

F2-71

F2-91

F2-111

 

 

F2-12

F2-32

F2-52

F2-72

F2-92

F2-112

 

 

F2-13

F2-33

F2-53

F2-73

F2-93

F2-113

 

 

F2-14

F2-34

F2-54

F2-74

F2-94

F2-114

 

 

F2-15

F2-35

F2-55

F2-75

F2-95

F2-115

 

 

F2-16

F2-36

F2-56

F2-76

F2-96

F2-116

 

 

F2-17

F2-37

F2-57

F2-77

F2-97

F2-117

 

 

F2-18

F2-38

F2-58

F2-78

F2-98

F2-118

 

 

F2-19

F2-39

F2-59

F2-79

F2-99

F2-119

 

 

F2-20

F2-40

F2-60

F2-80

F2-100

F2-120

 

 

3. 1 Vài điều lưu ý ở sổ hồng (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


1. Tên Người sử dụng đất hiện tại đang đứng tên doanh nghiệp, khi chuyển nhượng cho cá nhân sẽ đổi sang tên cá nhân, hoặc cập nhật biến động vào phần (2)

3. Thời hạn sử đất: Đất đứng tên tổ chức hoặc doanh nghiệp sẽ có thời hạn sử dụng là 50 năm nhưng khi chuyển nhượng cho cá nhân thì sẽ chuyển thành sở hữu lâu dài theo – Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11– về thời hạn sử đất.

Thông tin dự án: https://hcmecocity.com/cat-tuong-phu-hung/

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *