Đồng Xoài, Thành Phố Trẻ Với Những Dự Án Lớn

0
Đồng Xoài Chính thức khoác lên mình vai trò của một “Thành Phố” vào ngày 30/11/2018, Đồng Xoài là trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội lớn nhất...